Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Kamerbrief derde voortgangsrapportage Lerarenagenda

donderdag 1 december 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker bieden in een brief de derde voortgangsrapportage Lerarenagenda aan de Tweede Kamer aan. De voortgangsrapportage gaat specifiek in op de doorlopende leerlijn voor leraren.

"De toewijding en kwaliteit van onze leraren staan aan de basis van de onderwijskwaliteit in Nederland. Wij zijn daar trots op en zijn blij dat de afgelopen jaren de positie van de leraar verder is versterkt. Zo zijn de lerarenopleidingen op orde en krijgen steeds meer starters begeleiding in de klas. We zien daarnaast een brede beweging van leraren die meer samenwerken, zich organiseren in schoolverband of meet-ups en zich sterker uitspreken over de kracht en uitdagingen van hun beroep," schrijven Bussemaker en Dekker.

De voortgangsrapportage gaat in op de kansen en de stagnatie op de volgende thema’s:
  1. Instroom en kwaliteit lerarenopleidingen
  2. Opleiding en begeleiding
  3. Professionalisering
  4. Vraag en aanbod
Daarnaast informeren zij u over de gemaakte afspraken met partners in de gehele keten, die moeten leiden tot versterking van de doorlopende leerlijn op basis van het stimuleren van samenwerking in de regio.

Download hieronder de Kamerbrief en de onderliggende onderzoeksrapportages.