GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Kamerbrief leraren en onderwijsarbeidsmarkt 2021

maandag 20 december 2021 |

In een brief aan de Tweede Kamer schetsen minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) de ontwikkelingen op het gebied van het lerarenbeleid en de onderwijsarbeidsmarkt van het afgelopen jaar. Hieronder leest u wat dit voor het voortgezet onderwijs betekent.

Verwachting tekorten
Er wordt in de komende jaren een toenemend tekort aan eerste- en tweedejaarsleraren in het voortgezet onderwijs verwacht. De tekorten zijn het grootst bij de tekortvakken. Het verwachte tekort is in 2026 bijna 2.600 fte. In dat jaar is het verwachte percentage onvervulde werkgelegenheid hoger dan 5%. Met name bij de vakken Nederlands, Duits, Frans, informatica, natuurkunde, scheikunde, wiskunde en klassieke talen. In 2026 is er naar verwachting een stabilisatie.

Tekortvakken
Er zijn in het voortgezet onderwijs naar de Regionale Aanpak Personeelstekorten maatregelen voor een aantal tekortvakken. Voor het vak Duits is een informatieloket opgezet voor moedertaal sprekers en potentiële zij-instromers. Voor het vak informatica zijn experimenten waarbij vakdidactici, gastdocenten en een online leerlijn informaticaonderwijs mogelijk maken op scholen waar geen bevoegde leraar is.

Er is een imagocampagne 'Baan van het leven' voor het technisch vmbo uitgebreid met video's over hoe mooi het is om jongeren te begeleiden op weg naar een carrière in de techniek.

Opnieuw veel zij-instromers
Schoolbesturen hebben in 2021 opnieuw veel subsidieaanvragen ingediend voor scholing en begeleiding van zij-instromers. In het voortgezet onderwijs is het aantal aanvragen flink toegenomen tot 330 (in 2020 waren dit er 224). Dit is positief nieuws, met name voor de tekortvakken.

Download de Kamerbrief leraren en onderwijsarbeidsmarkt 2021 onderaan dit bericht.

Bijlagen