Nieuws

Kamerbrief lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt 2020

donderdag 10 december 2020 |

Ook de komende jaren moet onverminderd hard gewerkt worden om de tekorten aan te pakken. In het po, maar ook voor de tekortvakken in het vo. Dat schrijven onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob aan de Tweede Kamer.

In de kamerbrief maken de ministers de balans op van de ontwikkelingen op het lerarenbeleid en schetsen ze de uitdagingen op de onderwijsarbeidsmarkt voor de komende periode. Ze doen dit langs de volgende vier thema’s:

  1. Aanpak tekorten onderwijspersoneel;
  2. Aantrekkelijk beroep en sterke beroepsgroep;
  3. Succesvolle instroom en doorstroom in de lerarenopleidingen, en
  4. Actieplan Onderwijsarbeidsmarkt (opvolging aanbevelingen landelijk aanjager tekorten)

Download hieronder de Kamerbrief lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt 2020 d.d. 9-12-2020.

Meer informatie
De Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren is als bijlage bij de Kamerbrief lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt naar de Tweede Kamer gestuurd.