GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Kamerbrief over aanpak krapte op arbeidsmarkt

woensdag 29 juni 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt

In een brief aan de Tweede Kamer informeert Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid welke maatregelen het kabinet wil nemen tegen de krapte op de arbeidsmarkt. De brief is medeondertekend door de ministers Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen), Adriaansens (EZK), Dijkgraaf (OCW), Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en Helder (Langdurige Zorg en Sport).

De Nederlandse arbeidsmarkt is op dit moment uitzonderlijk krap. Vooralsnog past de arbeidsmarkt zich onvoldoende aan om de krapte op te lossen. Het kabinet ziet een duidelijke rol voor de overheid om de krapte aan te pakken, naast de essentiële rol van werkgevers en de verantwoordelijkheid van werkenden zelf. Om krapte aan te pakken, zet het kabinet in op:

  • het verminderen van de vraag naar arbeid;
  • het vergroten van het arbeidsaanbod;
  • en het verbeteren van de match tussen vraag naar en aanbod van arbeid.

De voorgestelde aanpak bestaat uit zes acties voor de overheid:

  1. Stimuleren van technologie- en procesinnovatie;
  2. Inzet op arbeidsaanbod;
  3. Verbeteren van de match;
  4. Stimuleren van meer uren werken;
  5. Inzet op leven lang ontwikkelen en
  6. Verbeteren aansluiting initieel onderwijs en arbeidsmarkt.

Oproep aan werkgevers en werknemers
Een aanpak van krapte slaagt niet zonder de inzet van werkgevers en werknemers. Daarom doet het Kabinet hier – samen met sociale partners en (onderwijs)organisaties – verschillende oproepen aan werkgevers om ook aanvullende acties te ondernemen om: werk anders in te richten, in te zetten op innovatie, betere arbeidsvoorwaarden te bieden, te kijken naar onderbenutte deeltijders, anders te werven en samen te werken tussen sectoren.

Het kabinet moedigt werkenden en niet-werkenden aan zich te blijven oriënteren op de continu veranderende arbeidsmarkt en vaardigheden van de toekomst op te doen. En dat deeltijdwerkers een stap extra zetten zodat de huidige krapte niet ten koste hoeft te gaan van onze voorzieningen.

Download de Kamerbrief over aanpak krapte op arbeidsmarkt.