Nieuws

Kamermotie einde onderscheid markt en overheid bij banenafspraak

woensdag 3 oktober 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Op verzoek van de fractie van GroenLinks in de Tweede Kamer heeft de Kamer besloten tot uitstel van de stemming over de motie waarin wordt voorgesteld bij het nakomen van de Banenafspraak het onderscheid tussen markt en overheid op te heffen.

GroenLinks-Kamerlid Wim-Jan Renkema verzocht vlak voor de stemming om uitstel. Hij spreekt van een ‘flinke koerswijziging die je wat GroenLinks betreft niet even regelt met een motie’. Renkema wil graag eerst een brief van de staatssecretaris waarin zij uitlegt ‘wat de gevolgen zijn van deze motie voor mensen met een arbeidsbeperking en hun kansen op banen bij de overheid’. Volgens Renkema kan de door de coalitiepartijen voorgestelde opheffing van het onderscheid tussen markt en overheid verstrekkende gevolgen hebben. ‘Daarmee kan de overheid haar verantwoordelijkheid ontlopen’, hield Renkema de Kamer voor. De indieners van de motie hadden geen bezwaar tegen uitstel van de stemming en de brief waar GroenLinks om vraagt.

Kamermotie einde onderscheid markt en overheid bij banenafspraak
De vier coalitiepartijen die samen een krappe meerderheid in de Kamer vormen, hadden gezamenlijk een motie ingediend waarin wordt voorgesteld bij het nakomen van de Banenafspraak het onderscheid tussen markt en overheid op te heffen. Daardoor zou het meetellen van banen via inkoop mogelijk worden en doet het er niet langer toe of een baan meetelt bij de overheid of markt.

Staatssecretaris Van Ark van SZW gaf vorige week te kennen zich niet te zullen verzetten tegen de kameruitspraak. Zij neemt naar eigen zeggen de 'handschoen' op om het simpeler te maken en met elkaar meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren. In de motie staat:
  • dat het onderscheid tussen overheid en markt in de Banenafspraak het doel van 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in de weg staat;
  • dat de doelstelling om 125.000 garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking onverminderd overeind blijft en dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van zowel overheid als markt;
  • en dat de werkgelegenheid als gevolg van inkoop door de overheid op dit moment niet meetelt voor de banenafspraak.
De Kamer verzoekt vervolgens aan de regering:
  • om, in aansluiting op het brede offensief om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen, de Banenafspraak en Quotumregeling zo aan te passen dat het voor werkgevers bij zowel de  markt als de overheid  eenvoudiger wordt om banen te realiseren;
  • om het onderscheid tussen markt en overheid op te heffen zodat het meetellen van banen via inkoop mogelijk wordt en het er niet langer toe doet of een baan meetelt bij de overheid of markt;
  • en om gedurende de transitie van de huidige naar deze nieuwe werkwijze geen onomkeerbare stappen te nemen en/of kosten te maken in het huidige systeem.

Staatssecretaris Van Ark zegde eerder toe voor de behandeling van de SZW-begroting later dit jaar met een uitwerking van de plannen voor een breed offensief te komen om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen.

Bron: VSO-werkgevers