Nieuws

Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

maandag 18 juni 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt

Het kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is aangepast. Het doel was vooral om het document overzichtelijker te maken voor de gebruikers. Daarnaast is het geüpdatet.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:
  • De zogenaamde T+2 regel. Hiermee wordt bedoeld dat de doelgroeper blijft meetellen, ook als hij meer dan het minimumloon gaat verdienen.
  • Het activeren van de quotumregeling voor de sector overheid per 1 januari 2018.
  • Het voornemen om de quotumheffing met één jaar na activering van de quotumregeling uit te stellen. Als een werkgever niet aan het quotumpercentage voldoet, wordt hij daar in 2019 over geïnformeerd, maar er wordt nog geen heffing opgelegd. Dit gebeurt in 2020 wel indien de werkgever niet aan het quotumpercentage voor 2019 voldoet.
  • Het voornemen om de quotumheffing weer te kunnen deactiveren als de aantallen voor de banenafspraak weer zijn gehaald.
Daarnaast bevat het document veelgestelde vragen en antwoorden.