Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Kennisdocumenten Participatiewet geactualiseerd

dinsdag 28 februari 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Het ministerie van SZW heeft 3 nieuwe kennisdocumenten gepubliceerd. Naar aanleiding van praktijksignalen zijn de Participatiewet, de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en het instrument beschut werk aangepast. De kennisdocumenten zijn daarop geactualiseerd.

Het gaat om de kennisdocumenten:
Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
- Beschut werk
- Ondersteuning mensen met een arbeidsbeperking naar regulier werk vanuit de Participatiewet: instrumenten en financiering 

Deze kennisdocumenten geven antwoord op veel gestelde vragen. De relevante kennisdocumenten zijn opgenomen in het dossier Afstand tot de arbeidsmarkt op onze website.

Bron: Rijksoverheid