Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Klankbordbijeenkomst project Versterking strategisch HRM

dinsdag 26 januari 2016 | Loopbaan & professionalisering

1 februari 14.00 – 16.30 uur, Utrecht 

Het project Versterking strategisch HRM van de VO-raad heeft twee onderzoeksbureaus gevraagd om praktische handreikingen te ontwikkelen over de inhoudelijke thema’s uit het Sectorakkoord, zoals het terugdringen van onbevoegd gegeven lessen, het versterken van basis- en complexe vaardigheden, het versterken van de inzet van ICT en e-didactiek, de begeleiding van startende leraren en het verhogen van het aandeel master-opgeleiden.

De VO-raad nodigt HRM-ers, P&O-ers, schoolleiders, rectoren en andere geïnteresseerden uit om tijdens een klankbordbijeenkomst aanvullingen of andere feedback op de concepten van de handreikingen te geven, zodat de uiteindelijk te ontwikkelen én te publiceren versies zo goed mogelijk aansluiten bij de vraag vanuit de sector.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via versterkingshrm@vo-raad.nl.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 1 februari a.s. van 14:00 tot 16:30 uur, bij de VO-raad te Utrecht. U ontvangt de concept-teksten enkele dagen voor de bijeenkomst.

Meer informatie over het Project Versterking strategisch HRM