Nieuws

LeerKRACHT zorgt voor krachtige lerarenteams

woensdag 8 mei 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt

LeerKRACHT leidt tot een cultuur op school waarin krachtige lerarenteams ontstaan die doelgericht het onderwijs verbeteren. Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en onderzoeksbureau Oberon naar de effecten van leerKRACHT op de schoolcultuur binnen het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo.

Belang van sterke lerarenteams
Uit het onderzoek blijkt dat er vier redenen zijn waarom sterke lerarenteams belangrijk zijn.

  • Verhogen van de onderwijskwaliteit: decennialang ging het in Nederland over structuurverandering en schaalvergroting: het woord ‘leraar’ ontbrak. Uit internationaal onderzoek bleek juist dat er sterke lerarenteams nodig zijn voor het verbeteren van het onderwijs.
  • Aanpakken kansen ongelijkheid: scholen waar leraren in hechte teams aan de kwaliteit van onderwijs werken voorkomen dat hun leerlingen kansen missen.
  • Verminderen van het lerarentekort: door hechte lerarenteams kan de werkdrukdalen en daarmee zal het beroep leraar populairder worden, waardoor het lerarentekort zal dalen.
  • Doelgericht innoveren: veel scholen missen teams die doelgericht verbeteren en toetsgegevens gebruiken om innovaties te evalueren. Op deze manier ontstaan er innovaties die echt werken. 

In bijgaande infographic vatten de onderzoekers hun conclusies samen.

LeerKRACHT aanpak
Met leerKRACHT wordt er samen het onderwijs verbeterd. Dit wordt ook wel een verbetercultuur genoemd. Dit is een cultuur waarin leraren van elkaar leren en samen met de leerlingen en de schoolleiding het onderwijs verbeteren. Aan de basis staan vier leerKRACHT-instrumenten die elkaar onderling versterken: de bordsessie, gezamenlijk lesontwerp, onderling lesbezoek & feedback en de stem van de leerling. Deze instrumenten worden ingezet en vormen de kern van de leerKRACHT-aanpak waarmee er een verbetercultuur gecreëerd kan worden op scholen.

Aanmelden
Wilt u met uw school meedoen aan het leerKRACHT-programma? U kunt inschrijven tot 15 juni via de website van stichting leerKRACHT.