Nieuws

Leerlingen arboproof opleiden

woensdag 29 augustus 2018 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Een veilig schooljaar start met een goede instructie aan leerlingen over de veiligheid in het praktijklokaal. Het goede nieuws is dat lesmateriaal over de veiligheid in technieklokalen  hiervoor vrij beschikbaar is. En hoe staat het met uw veiligheid? Is uw praktijklokaal arboproof? Via enkele handige checklists kunnen docenten beoordelen of het praktijklokaal en de machines aan alle aspecten rond veiligheid voldoen.

Vaardigheden voor nu en later
In praktijklokalen leren leerlingen de mogelijke risico’s van het vak dat zij wellicht later gaan uitvoeren. Het beoordelen van risico’s en het aanleren van de juiste vaardigheden is niet alleen belangrijk voor de latere beroepspraktijk maar ook tijdens de beroepsvorming nu. De Inspectie SZW heeft daarom aangekondigd dat zij scholen meer gaat controleren op veilige en gezonde arbeidsomstandigheden in praktijklokalen.

Instructiefilmpjes en werkboekjes
Ter ondersteuning van de veiligheidsinstructie aan leerlingen zijn filmpjes en een werkboekje gemaakt over veilig werken met machines en gereedschappen. Er is een algemeen instructiefilmpje en aantal filmpjes voor veelgebruikte machines in het praktijklokaal. De leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag met het werkboekje. Het materiaal bevat ook een afsluitende toets en een certificaat waarop aangetekend wordt welke instructie de leerling heeft gehad. Daarnaast is een minilessenserie van 8 korte lessen van 15 minuten over de basisprincipes van veilig werken vrij beschikbaar. Het lesmateriaal is gratis te bekijken en te downloaden via www.veiligepraktijklokalen.nl/techniek

Check uw praktijklokaal
Met handige checklist beoordeelt u of uw praktijklokaal arboproof is. Er zijn o.a. checklists voor het technieklokaal en de practicumlokalen natuurkunde, biologie, scheikunde en kabinetten en het werken erin, werken met chemicaliën en instructie van leerlingen. Ook voor de sectoren PIE, BWI en het Praktijkonderwijs zijn er specifieke checklists ontwikkeld. Eventueel gevonden knelpunten die u zelf niet kunt oplossen, kunt u bespreken met de preventiemedewerker of arbocoördinator van uw school. De knelpunten horen bij de RI&E (de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie) en zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van docenten/arbocoördinator en management. U vindt de checklists op de website www.veiligepraktijklokalen.nl. Voor Natuurwetenschappen, Techniek, PIE, BWI en het Praktijkonderwijs zijn aparte websites beschikbaar.

Handige informatie