Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Leerlingenprognoses geactualiseerd

woensdag 18 mei 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion

In de nieuwe versie van het Scenariomodel-VO, het online-instrument dat inzicht geeft in leerlingenprognoses, is de bevolkingsprognose geactualiseerd naar de stand van 1 oktober 2015 (was 1 oktober 2014). Daarmee zijn ook de meest recente bekostigingsprognoses voor uw organisatie bekend. In de geactualiseerde versie is het nu ook mogelijk om op vestigingsniveau een eigen scenario te maken. Wilt u aan de slag met het Scenariomodel-VO? Kom dan op 1 juni naar de workshop.

De geactualiseerde gegevens leiden op regionaal niveau niet tot andere uitkomsten dan de vorige prognose. De vorige prognose liet zien dat het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs piekt in het schooljaar 2016-2017. Daarna gaan de leerlingenaantallen omlaag. Toch zijn er regionaal en zelfs binnen de regio’s verschillen te zien. In het Scenariomodel-VO ziet u hoe de prognose er uit ziet voor uw school(bestuur) en wat dit betekent voor het aantal leraren, huisvesting en het te besteden schoolbudget. Daarnaast kunt u eenvoudig verschillende scenario’s en de gevolgen daarvan doorrekenen in overzichtelijke rapportages.

Vanaf juni kunt u in het Scenariomodel-VO ook een financiële QuickScan maken waarmee de geraamde inkomsten kunnen worden afgezet tegen de verwachte uitgaven. 

Naar het Scenariomodel-VO

Workshop Scenariomodel-VO
In de workshop op 1 juni laten wij u zien hoe u het Scenariomodel-VO als hulpmiddel kunt gebruiken voor het ontwikkelen van toekomstbestendig strategisch personeelsbeleid voor uw organisatie. We lichten de mogelijkheden van het instrument toe en u gaat zelf aan de slag met het maken van eigen scenario’s.
Meer informatie en aanmelden