Nieuws

Leraren kunnen weer subsidie aanvragen bij LOF

dinsdag 5 mei 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

Leraren uit het mbo, vo en po kunnen in 2020 een subsidieaanvraag indienen bij het LerarenOntwikkelFonds (LOF), het fonds voor en door leraren. Via LOF kunnen ze een innovatief idee in de praktijk brengen om het onderwijs te verbeteren en te werken aan hun eigen ontwikkeling als leraar.

Indienen LOF-aanvraag
De verwachte aanvraagperiode is van woensdag 13 mei tot en met 27 mei.

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Alleen aanvraagformulieren die correct zijn ingevuld worden in behandeling genomen. Er staat een voorbeeldaanvraagformulier online op de website van DUS-I. Aangeraden wordt om de LOF-aanvraag met behulp van dit voorbeeldformulier voor te bereiden. Zo kan bij de start van de aanvraagtermijn, de definitieve LOF-aanvraag zo snel mogelijk worden ingediend.

Voorwaarden LOF-aanvraag
De projecten moeten in het schooljaar 2020-2021 worden uitgevoerd. Leraren uit het po en vo die al eerder via LOF een subsidie hebben ontvangen en leraren uit het mbo die al eerder subsidie hebben ontvangen via MBO Onderwijs Pioniers kunnen geen aanvraag indienen. Per po- en vo-school (brinnummer) wordt maar één aanvraag gehonoreerd.

Financiële middelen en begeleiding
Een leraar die een aanvraag indient die wordt gehonoreerd, krijgt ondersteuning in de vorm van:
• Een financiële bijdrage van minimaal € 4.000 en maximaal € 30.000;
• LOF-labs: bijeenkomsten waar alle LOF-deelnemers samenkomen om van elkaar te leren en om onderwijsinnovatie eigen te maken;
• Coaching in kleine groepjes door een ervaren leraar of coach;
• Een podium om het initiatief met een groter publiek te delen;
• Een netwerk van gelijkgestemde collega’s.

Wat is LOF?
Sinds 2016 zet LOF zich in voor de versterking van de beroepsgroep leraren. LOF bestaat uit een collectief van leraren die het voor andere leraren mogelijk maakt te werken aan hun eigen professionalisering. Leraren ontvangen naast subsidie begeleiding van andere leraren bij het uitvoeren van hun innovatieve initiatief in de vorm van coaching en bijeenkomsten. Ook maken ze onderdeel uit van het netwerk van andere pionierende LOF-leraren. LOF draagt bij aan de ontwikkeling en professionalisering van leraren én het onderwijs, krachtig leraarschap en meer werkplezier.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de website van LOF of stuur een mail naar lof@caop.nl.