Nieuws

Leraren moeten makkelijker kunnen switchen tussen en binnen sectoren

woensdag 3 juli 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Om het werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken komt er een nieuw bevoegdhedenstelsel voor het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Dat schrijven de ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Stapelen
De stap naar een ander vak of andere sector binnen het onderwijs blijkt vaak te groot. Zeker omdat dan naast de drukke baan in het onderwijs ook nog een nieuwe opleiding gevolgd moet worden en een nieuwe bevoegdheid gehaald. Het moet daarom mogelijk worden om bevoegdheden over de verschillende sectoren heen te stapelen. Een leraar kan dan kiezen voor een bevoegdheid voor één doelgroep over vakken heen. Of andersom; één vakspecialistische bevoegdheid voor meerdere doelgroepen. De combinatie van beide varianten is ook mogelijk en sluit aan bij de huidige bevoegdheden, die blijven bestaan.
 
Lerarenopleidingen
Om het stapelen van bevoegdheden mogelijk te maken moeten de lerarenopleidingen ook flexibeler worden. Het kan helpen om via verschillende modules in de lerarenopleiding bij de gewenste bevoegdheid uit te komen. Door te benoemen welke pedagogische en didactische vaardigheden voor alle onderwijssoorten gelden kunnen leraren sneller aanvullende modules gericht op een specifiek vak halen.

Met dit voorstel borduren de beide ministers voort op het advies Ruim baan voor leraren van de Onderwijsraad, dat ook draait om een brede bevoegdheid en specialisaties. De nieuwe bevoegdhedenregeling zal volgens de ministers bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het beroep, ook voor zij-instromers.

Eind 2020 moet het ontwerp voor een nieuw bevoegdhedenstelsel klaar zijn, dit wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met leraren, scholen en lerarenopleidingen.  

Lees de kamerbrief>>