Nieuws

Leraren tevreden met baan, maar missen waardering maatschappij

woensdag 3 juli 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt

Van alle leraren in het voortgezet onderwijs is 95% tevreden over hun baan. Dat blijkt uit het internationale onderzoek Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018. In andere landen ligt dat gemiddeld lager, namelijk op 90%.

TALIS is een groot internationaal belevingsonderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) onder leraren en schoolleiders in de onderbouw van het voortgezet onderwijs naar hun leer- en werkomstandigheden. Aan dit onderzoek hebben 50 landen deelgenomen, waaronder Nederland. In maart 2020 volgt het tweede deel van het onderzoek.

Waardering in maatschappij
84% van de leraren zou hun school aanbevelen als een goede werkomgeving. Echter een van de opvallende punten die naar voren komt uit het onderzoek is dat in Nederland maar drie op de tien leraren vinden dat hun beroep gewaardeerd wordt door de maatschappij.  In 2013 was dit nog 40%. “We doen er verstandig aan om de positieve kanten van het beroep meer aandacht te geven. Door deze aantrekkelijke kanten van het beroep vaker te laten zien, kiezen mogelijk meer mensen voor een loopbaan in het onderwijs en kan het aanzien weer verbeteren.” Aldus minister Van Engelhoven en minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van TALIS 2018.

Begeleiding startende docenten
Leraren geven aan dat zij tijdens de lerarenopleiding genoeg vakinhoudelijke kennis en pedagogie hebben opgedaan om als leraar aan de slag te kunnen. Echter TALIS 2018 laat zien dat startende leraren op diverse aspecten van het beroep minder goed uit de verf komen dan hun oudere meer ervaren collega’s. Denk hierbij aan orde houden in de klas en het omgaan met leerlingen met specifieke leerbehoeften. Het laat ook zien dat startende leraren die deel hebben genomen aan enige vorm van begeleiding zich zelfverzekerder voelen als leraar en ook meer tevreden zijn met de school waarop zij werken.

Bekijk het Rapport TALIS 2018
Infographic werkbeleving Nederlandse leraren in internationaal perspectief
Brief aan de Tweede Kamer
Werkdruk in het onderwijs