Nieuws

Lerarenbeurs weer aan te vragen tot en met 30 juni

donderdag 4 april 2019 | Loopbaan en professionalisering

Leraren kunnen tussen 1 april en 30 juni 2019 weer een lerarenbeurs aanvragen om een bachelor- of masteropleiding, een post-initiële masteropleiding of een premaster- of schakelprogramma te volgen. Zo kunnen zij hun deskundigheid vergroten of zich (verder) specialiseren.

Bevoegde leraren die van plan zijn een studie van een erkende opleidingsinstelling te volgen, kunnen in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Lerarenbeurs. De beurs wordt verstrekt voor één opleiding en dient per studiejaar te worden aangevraagd. Met de beurs krijgt een leraar subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. Aan de andere kant krijgt ook een werkgever subsidie. Deze kan gebruikt worden om studieverlof te verlenen aan een leraar of om een vervanger te benoemen.

Voor het studiejaar 2019-2020 is het subsidieplafond voor de lerarenbeurs vastgesteld op €29.283.700,- (voor opleidingen van leraren werkzaam in het voortgezet onderwijs).

Aanvragen
De aanvraagtermijn voor de lerarenbeurs loopt elk jaar van 1 april t/m 30 juni. Leraren moeten de beurs elk jaar opnieuw aanvragen. Leraren die al eerder een beurs hebben gehad, krijgen daarbij voorrang indien zij een 2e of 3e jaar aanvragen.

Meer informatie
Voor meer informatie en de voorwaarden kijkt u in het dossier Lerarenbeurs. Op de website van DUO vindt u het aanvraagformulier