Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Lerarenbeurs weer aan te vragen vanaf 1 april

donderdag 5 april 2018 | Loopbaan & professionalisering

Leraren kunnen tussen 1 april en 30 juni 2018 weer een lerarenbeurs aanvragen om een bachelor- of masteropleiding te volgen. Zo kunnen zij hun deskundigheid vergroten of zich (verder) specialiseren.

Met de lerarenbeurs kunnen leraren investeren in hun eigen verdere professionalisering. Dit is niet alleen verrijkend voor de leraar zelf maar kan ook bijdragen aan de schoolontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs op een school.

Leraren ontvangen een financiële tegemoetkoming voor collegegeld (maximaal 7000 euro per jaar) en studie- en reiskosten (maximaal 700 euro per jaar). Daarnaast kan het schoolbestuur subsidie krijgen om de leraar studieverlof te geven en een vervanger aan te stellen.

De beurs kan worden aangevraagd door bevoegde leraren in het primair tot en met het hoger beroepsonderwijs. De beurs wordt toegekend per onderwijssector en op volgorde van binnenkomst.
Leraren kunnen een lerarenbeurs aanvragen voor maximaal drie jaar. De beurs moet wel elk jaar opnieuw worden aangevraagd, omdat de subsidie voor studiekosten en voor studieverlof telkens voor één studiejaar wordt toegekend. Leraren die al eerder een lerarenbeurs hebben gehad, krijgen voorrang voor het tweede of derde jaar.

Meer informatie en beurs aanvragen