Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

LerarenOntwikkelFonds krijgt vervolg in 2016-2017

maandag 4 juli 2016 | Loopbaan & professionalisering

Ook in het schooljaar 2016-2017 kunnen leraren met een goed idee om het onderwijs te verbeteren (financiële) ondersteuning aanvragen bij het LerarenOntwikkelFonds om dit idee te realiseren. Het in oktober 2015 gestarte LerarenOntwikkelFonds wordt volgend schooljaar voortgezet. In totaal zijn er weer drie aanvraagrondes; de eerste loopt van 1 augustus t/m 10 oktober 2016.

Individuele leraren uit het primair, speciaal of voortgezet onderwijs kunnen (met instemming van hun bevoegd gezag)ondersteuning aanvragen.

Leraren die worden gekozen voor deelname aan het LOF krijgen een financiële bijdrage van maximaal 75.000 euro om hun initiatief te ontwikkelen. Ook worden de deelnemers in kleine groepjes gecoacht bij het uitvoeren van hun plannen. Daarnaast zijn er Lerarenlabs: leerbijeenkomsten waar alle deelnemers en coaches bijeenkomen om met en van elkaar te leren.

De organisatie van het LerarenOntwikkelFonds is in handen van de Onderwijscoöperatie. Het fonds bouwt voort op het programma Onderwijs Pioniers, waarmee de Onderwijscoöperatie leraren al de kans bood om hun vernieuwende ideeën te verwezenlijken. Met het LOF wil de organisatie de positie van de leraar versterken als de spil in het onderwijsproces. Ook hoopt de Onderwijscoöperatie met het LOF leraren meer aan het denken te zetten over de eigen professionalisering en de ontwikkeling van het onderwijs. In totaal is vijf miljoen euro beschikbaar voor het LOF.

Meer informatie