Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Lerarenregister wordt wettelijk verankerd

dinsdag 17 mei 2016 | Loopbaan & professionalisering

Eind april heeft het kabinet het wetsvoorstel voor het Lerarenregister ingediend bij de Tweede Kamer. Door het wetsvoorstel krijgen leraren meer ruimte én verantwoordelijkheid om hun beroep sterker te maken. Welke eisen aan het register worden gesteld, is aan de leraren zelf. 

Naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is het wetsvoorstel aangepast. Het kabinet stelt voor het lerarenregister en registervoorportaal gefaseerd in te voeren. Volgens dit voornemen registreert elke leraar zich voor 01-08-2018 in het lerarenregister. De eerstvolgende vier jaar geldt alleen de verplichting tot herregistratie. Na 01-08-2026 wordt het lerarenregister volledig operationeel en kan een sanctie worden opgelegd aan de leraar die zich onvoldoende bijschoolt. In een routekaart worden de randvoorwaarden benoemd waaraan per fase voldaan moet worden voordat de overstap naar een volgende fase aan de orde kan zijn. Dit betreft aspecten zoals draagvlak bij de beroepsgroep, aanbod en kwaliteit van de lerarenopleidingen en de arbeidsmarktsituatie.

Door het lerarenregister in de wet op te nemen, geeft het kabinet uitdrukking aan zijn waardering voor leraren. Door dit wetsvoorstel krijgen leraren weer de regie over de invulling van hun eigen lessen. Daarnaast krijgen leraren meer ruimte voor hun eigen ontwikkeling. Door in het register te staan, laten leraren zien dat ze hun kennis op peil houden. Dat leraren zich in hun beroep blijven ontwikkelen is iets dat elke leraar, maar ook elke leerling, verdient. Goed onderwijs zorgt voor gelijke kansen voor iedere leerling.

Meer informatie: