Nieuws

‘Lerarentekort als kans’

woensdag 9 oktober 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Kennisdeling Regionale Aanpak Lerarentekort brengt do’s & don’ts in kaart

Het lerarentekort is niet regionaal, de aanpak ervan deels wél. Daarom is het goed om intensiever samen te werken met andere onderwijsinstellingen, lokale overheden, het bedrijfsleven en andere regionale partijen. In Utrecht heeft Voion de subsidie-aanvragers van de Regionale aanpak lerarentekort (RAL) samengebracht om kennis en ervaring te delen rondom thema’s inzake het lerarentekort en krimp. Een succes, want naast tips & tricks is ook eerlijk gesproken over valkuilen.  

De subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort van het ministerie van OCW blijkt een mooie stimulans om het lerarentekort terug te dringen, ondanks leerlingendaling en daarmee gepaard gaande krimp. Want het is niet de vraag óf je zou moeten samenwerken, maar welke partner(s) je goed kunt gebruiken om elkaar te versterken. Voion streeft naar een landelijk netwerk van regionale ‘aanjagers’, die kennis en ervaring delen zodat we samen een vliegwiel in gang kunnen zetten om het lerarentekort doeltreffend het hoofd te bieden.  

Marco Snoek, lector Leren en Innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam verzorgde de inleiding. Hij spoort de aanwezigen aan de samenhang te zoeken en onderzoeken. Het begint al met het in zijn ogen eenzame beroep van de leraar, die het lastig vindt de passie voor zijn werk vast te houden. Hij noemt diverse fases. Hoe word je een goede leraar en hoe ben en blijf je dat? Welke begeleiding krijg je, waar groei je naartoe, hoe zijn de structuur en cultuur op school? “Ik zie verschillende actoren om loopbaanpaden expliciet te maken. Leraren hebben ondernemerschap en loopbaancompetenties nodig. Scholen een strategisch personeelsbeleid inclusief loopbaanbeleid. Dat is essentieel om met energie te blijven werken. Opleidingen kunnen kijken naar hun rol na afloop van de initiële opleiding en inductieperiode.” Leraren, leidinggevenden en HR-professionals kunnen allen de ontwikkelmogelijkheden versterken. En het begint bij de vraag: hoe zie je het beroep van leraar? Ruimte om je te ontwikkelen is belangrijk, variatie, uitdaging en erkenning. Het vraagt in elk geval leiderschap van alle betrokkenen.  

De kern van de workshops delen we graag. Laat u inspireren door de meest voorkomende thema’s in de subsidieaanvragen en vergroot hiermee de verbinding in uw regio. Klik op de thema’s voor de uitwerking van de workshop (van de workshops die nu niet aanklikbaar zijn volgt een verslag in de nieuwsbrief van november):

Nieuwe subsidieaanvragen
Programmamanager Dominique van der Elst van het ministerie van OCW kondigt aan dat schoolbesturen volgend jaar een nieuwe subsidie-aanvraag kunnen indienen. Uiterlijk 1 mei hoort u dan of het plan akkoord is. Heeft u vragen over de regeling of wilt u advies bij het opstellen van het plan van aanpak? Dan kunt u contact opnemen met onze regioadviseurs.