Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Lichte stijging premies werkgeversverzekeringen WGA en ZW

dinsdag 19 september 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

De premies voor de arbeidsongeschiktheids- en ziektewetverzekeringen nemen in 2018 licht toe. De gemiddelde WGA-premie bedraagt komend jaar 0,75%. Het gemiddeld premiepercentage voor de Ziektewet komt uit op 0,41%.

De gemiddelde WGA-premie stijgt van 0,74% in 2017 naar 0,75% in 2018. De lastenstijging is conform verwachting omdat de WGA zich nog in een opbouwfase bevindt. De gemiddeld premie die werkgevers afdragen aan UWV voor de Ziektewet (ZW) stijgt van 0,35% in 2017 naar 0,41% in 2018. Er is een trend dat werkgevers met hogere risico’s op ziekteverzuim zich bij UWV verzekeren, terwijl werkgevers met lagere risico’s kiezen voor eigenrisicodragerschap. Onder de werkgevers met hoge risico’s bevinden zich veel uitzendwerkgevers. Deze tendens zorgt voor een lichte stijging van de Ziektewetpremies.

Bron: UWV