Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Master Trends Onderwijsarbeidsmarkt 2016

vrijdag 2 september 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Hoe is het gesteld met de Onderwijsarbeidsmarkt? Wat zijn de vraagstukken en uitdagingen van vandaag en voor de komende jaren? En wat betekent dit voor u als professional? Deze thema’s komen aan bod tijdens de interactieve tweedaagse Master Trends Onderwijsarbeidsmarkt 2016 van het CAOP, op 7 en 14 oktober 2016.

De master geeft u inzicht in de ontwikkelingen en belangrijkste vraagstukken. De master is speciaal samengesteld voor bestuurders, beleidsmakers en beleidsmedewerkers, adviseurs, HR functionarissen, kaderleden en bestuurders van vakorganisaties in het onderwijs.
De opzet en organisatie van de leergang is in handen van kenniscentrum CAOP in samenwerking met de hoogleraren van de Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt, prof. dr. Frank Cörvers en prof. dr. Marc van der Meer. Bijdragen worden verzorgd door gekwalificeerde gastdocenten en experts van het CAOP op het gebied van de onderwijsarbeidsmarkt. Kerndocent is prof. dr. Marc van der Meer.

Praktische informatie
Aanmelden kan via het aanmeldformulier
Kosten voor deelname zijn € 875,00 euro voor 2 dagen van 9.30 - 17.00 uur.
Locatie: CAOP, Lange Voorhout 13, 2514 EA Den Haag

Programma
7 oktober 2016 - Het stelsel en de arbeidsverhoudingen - ontwikkelingen
 • De Onderwijsarbeidsmarkt, kwalitatief en kwantitatief – een schets
 • Het stelsel
 • De arbeidsverhoudingen
 • De arbeidsvoorwaarden
 • Bekostiging onderwijs
 • Medezeggenschap
 • Toezicht
14 oktober 2016 - Actuele thema’s op de Onderwijsarbeidsmarkt
 • Aantrekkelijk werk(en) in het onderwijs
 • Het bevoegdhedenstelsel
 • Ons Onderwijs2032 en Mbo 2025
 • Flexibilisering
 • Impliciete contracten
 • Status en imago
 • Strategisch personeelsbeleid / duurzame inzetbaarheid / inclusieve arbeidsmarkt
 • Professionalisering en vakmanschap
Meer informatie
Heeft u vragen over de leergang of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Loes Spaans, secretaris Bijzondere Leerstoelen CAOP, l.spaans@caop.nl, t 070 3765 711 | m 06 51002967.