Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Medezeggenschap in onderwijs versterkt

woensdag 15 juni 2016 | Loopbaan & professionalisering | Algemeen Voion

De Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs). Hierdoor wordt de medezeggenschap in het onderwijs versterkt. Studenten, leerlingen, ouders en docenten krijgen meer inspraak in alle onderwijssectoren.

Minister Bussemaker is blij dat de medezeggenschap binnen onderwijsinstellingen met deze wet verstevigd wordt: “Met deze wet wordt de medezeggenschap beter in positie gebracht om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijsbestuur. Want van meer betrokkenheid, inspraak en kritisch mee- en tegendenken van de gehele onderwijsgemeenschap wordt het onderwijs alleen maar beter.”

Bestuurders worden voortaan benoemd op basis van openbare profielen, waar de medezeggenschap advies over heeft uitgebracht. Daarnaast adviseert de medezeggenschap over benoeming en ontslag van bestuurders. Ook moeten interne toezichthouders in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs minimaal tweemaal per jaar overleggen met de medezeggenschap. In het hoger onderwijs bestond deze verplichting al. In het basis- en voortgezet onderwijs krijgt de medezeggenschap de bevoegdheid een besluit nietig te verklaren. De positie van opleidingscommissies in het hoger onderwijs wordt ook versterkt, zodat deze zich directer met de kwaliteit van de opleiding kan bezighouden. Om de rol van medezeggenschap goed te kunnen vervullen, wordt de gehele medezeggenschap beter gefaciliteerd.