Nieuws

Mediation: oplossing voor vastgelopen (arbeids)conflicten?

donderdag 3 oktober 2019 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Heeft u binnen uw organisatie wel eens te maken met verhitte meningsverschillen, botsende karakters of gebeurtenissen die tot een slepend conflict leiden? Mediation voorkomt dat problemen onderhuids blijven broeien en dat de hele schil rond de betrokkenen last van het conflict heeft. Uiteindelijk kan het ziekmeldingen door spanningen voorkomen. Bij OSG Singelland heeft mediation al meerdere keren gezorgd voor een positief resultaat. Hun aanpak is daarom opgenomen als schoolvoorbeeld in de Arbocatalogus-VO.

Mediation
In de aparte gesprekken bij de start van de mediation kan door de vertrouwelijkheid goed gekeken worden naar belangen en gewenste uitkomsten. Hierbij natuurlijk ook steeds in het achterhoofd houdend wat voor de ander belangrijk zou kunnen zijn. Guus Gerards, Mfn Registermediators Resolute: “Je hebt elkaar nodig om het probleem wat er ligt op te lossen. De mediator kan ten aanzien van procesgang hierop sturen en ten aanzien van inhoud hierop spiegelen.”

Tips bij vastgelopen arbeidsconflicten:

  • Maak mediation bespreekbaar zodat het eerder wordt ingezet om een conflict op te lossen.
  • Pak conflicten aan, neem regie en laat het verloop van en conflict niet aan toeval over.
  • Mediation heeft alleen zin als er een zekere bereidwilligheid is en er nog iets van vertrouwen is.
  • Zorg met strategisch beleid voor primaire preventie. Faciliteer meer onderling contact zodat conflicten voorkomen kunnen worden, of niet zo hoog oplopen.
  • Verwacht niet altijd een positieve uitkomst bij mediation. Soms is een conflict niet op te lossen.
  • Ga naast de functioneringsgesprekken vaker met elkaar in gesprek. Niet alleen over het werk maar ook over privésituaties. Dat zorgt voor meer onderling begrip.

Psychosociale arbeidsbelasting
De spanning die een conflict teweeg brengt, beperkt zich vaak niet tot de twee partijen. Meerdere collega’s kunnen er last van ondervinden: van afgeleid worden in of tijdens het werk tot het in de hand werken van gevoelens van onveiligheid. Artikel 3 van de Arbowet verplicht u als werkgever beleid te voeren dat psychosociale arbeidsbelasting tegengaat. Dat betekent dat werkgevers psychische gezondheidsklachten moeten voorkomen die in of door het werk ontstaan. Naast agressie, geweld, seksuele intimidatie en verschillende vormen van discriminatie, kunnen verstoorde arbeidsverhoudingen of een verziekte, conflictueuze werksfeer voor medewerkers emotioneel zo belastend zijn, dat uitval op grond van psychische klachten een reëel risico is. In de Arbocatalogus-VO vindt u de afspraken die werkgevers- en werknemers in het voortgezet onderwijs hebben afgesproken over psychosociale arbeidsbelasting.

Meer weten over de aanpak van OSG Singelland bij vastlopende arbeidsconflicten? 
Bekijk de animatie en lees het praktijkverhaal>> 
Lees meer over de aanpak in het schoolvoorbeeld in de Arbocatalogus-VO>>