Nieuws

Medisch advies van bedrijfsarts leidend vanaf september 2021

dinsdag 17 november 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets) door UWV. Hierdoor behoren loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen bedrijfsarts en verzekeringsarts straks tot het verleden. Deze wetswijziging biedt werkgevers meer zekerheid over de loondoorbetalingsverplichting bij zieke werknemers.

Op het moment wordt de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets) door een verzekeringsarts afgenomen. Het blijkt echter dat bij de opgelegde loonsancties door het UWV aan de werkgever, in 12% van de gevallen de oorzaak ligt in het verschil van inzicht tussen bedrijfsarts en verzekeringsarts. Dit verschil kan onzekerheid en zorg veroorzaken bij de werkgevers of zij (on)terecht aansprakelijk gesteld worden.

Bedrijfsarts leidende rol
Het wetsvoorstel beoogt het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer per 1 september 2021 leidend te maken bij de RIV-toets. Deze maatregel zorgt ervoor dat loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen een bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk zijn. Werknemers behouden de mogelijkheid van een deskundigenoordeel van UWV of een second opinion door een andere bedrijfsarts.