Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Meer aandacht nodig voor sociale veiligheid en gezondheid van werknemers

woensdag 22 november 2017 | Veilig, gezond & vitaal werken

Er is meer aandacht nodig van onderwijsorganisaties voor de sociale veiligheid en gezondheid van werknemers. Dat concludeert de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) naar aanleiding van haar onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het verkregen beeld van het onderwijs is echter niet representatief maar geeft slechts een indicatie.

De Inspectie SZW controleerde van 1 augustus 2016 tot 1 maart 2017 21 beveiligingsorganisaties, 20 incassobureaus, 9 gerechten en 20 onderwijsorganisaties. De inspectie beoordeelde of deze organisaties de risico’s op werkdruk, agressie en ongewenste omgangsvormen inventariseren, nader onderzoeken, planmatig aanpakken en evalueren zodat ze deze risico’s onder controle krijgen.

Algemene conclusies onderwijs
17 van de 20 geïnspecteerde onderwijsorganisaties beheersen een of meerdere risicofactoren voor psychosociale arbeidsbelasting onvoldoende. In totaal zijn 119 overtredingen geconstateerd. De inspecteurs vinden dat het beleid van de geïnspecteerde onderwijsorganisaties vooral gericht is op de veiligheid en het welzijn van leerlingen en dat dit beleid onvoldoende aandacht besteedt aan de veiligheid en het welzijn van werknemers. De geïnspecteerde onderwijsorganisaties zouden meer maatregelen kunnen en moeten treffen om de PSA-risico’s te beheersen.

Niet representatief
De geïnspecteerde onderwijsorganisaties voor primair en voortgezet onderwijs zijn niet willekeurig geselecteerd maar op basis van hoog verzuim. Hierdoor is het verkregen beeld niet representatief voor het onderwijs, maar geeft het slechts een indicatie.

Resultaten voor het onderwijs>>