Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Meer budget Erasmus plus in 2018

maandag 27 november 2017 | Loopbaan & professionalisering

Er komt in 2018 meer budget beschikbaar voor het Europese subsidieprogramma Erasmus+. In totaal is er in Nederland €55,6 miljoen beschikbaar. Daarvan is €10,7 miljoen bestemd voor po en vo. Dat is ruim 37% meer dan in 2017.

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen via Erasmus+, het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport, subsidie aanvragen voor mobiliteitsprojecten voor hun personeel (Key Action 1) en voor samenwerkingsprojecten (Key Action 2). De verhoging van het budget voor 2018 betekent een grotere slagingskans voor alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen.

De aanvraag wordt vanuit de school (of het schoolbestuur) ingediend. Individuele aanvragen van docenten zijn niet mogelijk. De aanvraag kan eens per jaar worden ingediend.

Voor projecten en activiteiten die starten op of na 1 juni 2018 is de deadline voor de aanvraag op 1 februari, 12.00 uur AM. De uiterste startdatum is 31 december 2018. Een project duurt minimaal 12 en maximaal 24 maanden.

Meer informatie