Nieuws

Meer dan 1250 studiebeurzen voor lerarenopleiding in tekortvakken toegekend

dinsdag 11 december 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt

In 2018 hebben 442 studenten een extra studiebeurs ontvangen voor een eerstegraads lerarenopleiding in een tekortvak. Het totaal aantal studenten dat een Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters heeft ontvangen komt daarmee op 1271. Het is inmiddels niet meer mogelijk om de Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters aan te vragen

Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters
Om universitaire studenten te stimuleren voor een universitaire lerarenopleiding in een tekortvak te kiezen, heeft het ministerie van OCW de regeling Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters ontworpen waardoor deze studenten een tegemoetkoming in studie en onderhoudskosten ontvangen. De regeling werd op 28 augustus 2015 gepubliceerd in de Staatscourant en eindigt in 2018.

Website mastersvoorhetvo.nl wordt opgeheven
Eind van dit jaar wordt de website mastersvoorhetvo.nl met informatie over de regeling opgeheven. De praktijkverhalen en overige informatie worden overgeplaatst naar de website wordleraarinhetvo.nl. Deze website bevat informatie over de routes naar het leraarschap, maar ook inspirerende verhalen van zij-instromers, studenten en jonge docenten.