Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Meer invloed OR op pensioen

dinsdag 21 juni 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Op dinsdag 7 juni jl. heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen een wetsvoorstel van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangenomen waarin is bepaald dat de ondernemingsraden bij het wijzigen van de pensioenregeling moeten instemmen. Op die manier kan de OR meer invloed uitoefenen op het pensioen dat gezien wordt als arbeidsvoorwaarde. De invloed geldt niet als de afspraak is verankerd in een cao.

De instemming zoals verankerd in artikel 27 in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is alleen van toepassing als de werkgever van plan is een pensioenregeling voor een bedrijfspensioenregeling vast te stellen of in te trekken, dit recht wordt met bovenstaand wetsvoorstel uitgebreid. Artikel 27 WOR zal worden aangevuld en gewijzigd. Wanneer de wet in werking zal treden is op dit moment nog niet bekend.