Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Meer meldingen seksueel misbruik

vrijdag 8 april 2016 | Veilig, gezond & vitaal werken

In het schooljaar 2014/2015 is het aantal meldingen van seksueel misbruik en seksuele intimidatie weer toegenomen. Vooral in het voortgezet onderwijs. En daar was vaker een leraar of ander personeel bij betrokken.

De Onderwijsinspectie noemt deze stijging zorgelijk. Na een kortstondige daling nam het aantal meldingen rond seksueel misbruik weer toe tot het oude niveau, van 86 naar 112 meldingen. Vaker dan in het verleden - bij een op de drie meldingen - gaat de klacht over een leraar of een andere zogeheten met taken belast persoon. Bij ruim de helft van alle misbruikmeldingen gaat het om een ernstig zedendelict: ontucht, verkrachting of aanranding.

Wettelijk zijn schoolbesturen en scholen verplicht om zorg te dragen voor de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen. De inspectie roept scholen daarom op om werk te maken van gedragscodes voor hun leraren, niet-onderwijzend personeel en leerlingen. Verder moeten scholen en andere onderwijsinstellingen passende seksuele voorlichting geven, zorgen voor de weerbaarheid van leerlingen en onveilige situaties voorkomen.

In totaal ontvingen de vertrouwensinspecteurs in het schooljaar 2014/2015 2.000 meldingen, tegenover 2.182 in het jaar ervoor. Er kwamen minder meldingen binnen rond psychisch geweld (van 1.174 naar 1.098) en fysiek geweld (van 543 naar 426). Het aantal meldingen rond seksuele intimidatie steeg licht (van 249 naar 254).

Meer informatie