Nieuws

Meer ontwikkeltijd, minder werkdruk

dinsdag 4 september 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Om meer tijd en ruimte te creëren voor onderwijsontwikkeling en om de werkdruk te verminderen hebben sociale partners in de CAO-VO 2018-2019 afgesproken de lestaak te verminderen. De vrijgekomen uren kunnen leraren inzetten als ontwikkeltijd. Scholen moeten dit schooljaar afspraken maken over de invulling van de ontwikkeltijd en hoe ze de lestaakreductie willen opvangen. Om hen hierin te ondersteunen biedt Voion informatie, instrumenten en praktijkvoorbeelden.

Om schoolleiders, leraren, leidinggevenden en medezeggenschapsraden te informeren over en te ondersteunen en inspireren bij de uitvoering van deze cao-afspraak biedt Voion op haar website informatie, instrumenten en inspirerende praktijkvoorbeelden. In de loop van het schooljaar zal dit dossier doorlopend aangevuld worden. Eind oktober zal de ‘Week van de ontwikkeltijd’ plaatsvinden met o.a. een webinar en bijeenkomsten.

Minder les, meer ontwikkeltijd
In artikel 8.2 van de CAO VO 2018-2019, die is ingegaan op 1 juni 2018, hebben sociale partners afgesproken dat in het takenpakket van leraren 50 uur op jaarbasis wordt vrijgespeeld om in te zetten als ontwikkeltijd. In de praktijk kan dit betekenen dat leraren per week 1 uur minder les zullen geven. Leraren kiezen dit schooljaar zelf in overleg met elkaar, en hun leidinggevenden, waar ze de vrijgekomen tijd aan gaan besteden.

Aanpassing onderwijsprogramma
Door op schoolniveau het onderwijsprogramma, en in het verlengde daarvan de lessentabel, aan te passen, kunnen scholen de vermindering van de lestaak opvangen. De Wet op de onderwijstijd biedt hier volop mogelijkheden voor. Over deze aanpassing overleggen de werkgever, medezeggenschapsraad en het onderwijzend personeel dit schooljaar. Uiterlijk 1 maart 2019 is dit overleg afgerond en is er overeenstemming met de mr over de aanpassing.

In het dossier Meer tijd voor onderwijsontwikkeling leest u meer over de afspraken en over wat dit voor scholen betekent.