Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Meer tijd voor onderwijsverbetering

dinsdag 7 maart 2017 | Loopbaan & professionalisering | Veilig, gezond & vitaal werken

Staatssecretaris Dekker ziet diverse mogelijkheden om tot meer ontwikkeltijd te komen voor leraren. Dit schrijft hij in zijn brief aan de Tweede Kamer, met daarin een uitwerking van de door de Kamer aangenomen motie van Van Meenen (D66) en Ypma (PvdA) over meer tijd voor onderwijsontwikkeling (juni 2016). Hierin vroegen zij Dekker om te kijken hoe in het voortgezet onderwijs een maximum van 20 lesuren per (fulltime) docent en in het primair onderwijs een maximum van acht dagdelen voor een (fulltime) leerkracht kunnen worden gerealiseerd.

Tijd creëren door teamwerk
De staatssecretaris merkt op dat de motie vooral uitgaat van de individuele leraar en minder van schoolteams die het onderwijs vormgeven. Het creëren van ontwikkeltijd voor teams is volgens hem ‘misschien wel een beter en haalbaarder idee dan het maximeren van de lestijd voor alle leraren’.
 
Dekker verwijst onder andere naar bevindingen van onderwijsadviseur Ben van der Hilst, die signaleert dat in scholen veel tijd verloren gaat door bijvoorbeeld gebrekkige teamvorming, onnodige vergaderingen en onduidelijke verantwoording. Verder valt er volgens hem veel tijd te winnen in de onderwijslogistiek.
Ook refereert Dekker aan De School in Zandvoort, waar elke tien weken een groepsleerplan wordt gemaakt. Het team van leraren bepaalt welke klussen daaruit voortkomen, waarbij wordt gekeken naar de specialiteit van de leraren en de opleidingsbehoefte. Zo wordt er op De School een efficiënte rolverdeling gemaakt.

Kosten
De staatssecretaris merkt op dat uitvoering van de motie van D66 en PvdA twee miljard euro per jaar zou gaan kosten. Dat geld is er volgens hem niet. Bovendien is het nog maar de vraag, zo merkt Dekker op, of de werkdruk dan daadwerkelijk zou verminderen en de kwaliteit van het onderwijs omhoog zou gaan.

Onderzoek Regioplan
Regioplan onderzocht de opinies over deze motie en de mogelijke (neven)effecten van de beleidsopties. Leraren, schoolleiders en bestuurders zijn via een digitaal platform, interviews en groepsgesprekken gevraagd hoe tijd voor leraren kan worden vrijgemaakt en wat zij daarmee zouden doen. Dit onderzoek is gelijktijdig met deze brief naar de Kamer verzonden. (Regioplan, 2017)