Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Meer werktevredenheid door betere informatievoorziening en ontwikkelingsmogelijkheden

dinsdag 8 september 2015 | Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion

Het merendeel van de medewerkers in het voortgezet onderwijs is tevreden met hun baan. Over de organisatie waarin ze werken is 63% tevreden. De cijfers over werktevredenheid in het voortgezet onderwijs liggen al jaren ongeveer op hetzelfde niveau, blijkt uit een analyse van het Personeels- en mobiliteitsonderzoek (POMO) 2014. Een VO-school die de werktevredenheid wil verbeteren en daarmee wil bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van het personeel, zal hierin moeten investeren.  

De analyse van het POMO 2014, in opdracht van Voion uitgevoerd door CAOP Research, laat zien dat 83 procent van het vo-personeel tevreden is met hun baan. Een kleiner deel (63 procent) is tevreden met de organisatie waarin ze werken. Docenten zijn minder vaak tevreden dan het management of het onderwijsondersteunende personeel. De analyse laat ook zien dat vo-medewerkers het minst te spreken zijn over de loopbaanontwikkelingsmogelijkheden en de informatievoorziening en communicatie binnen hun organisatie.  

Aanpak werktevredenheid
VO-scholen die willen investeren in de werktevredenheid en daarmee de duurzame inzetbaarheid van hun personeel willen verbeteren, kunnen dit op een aantal manieren doen. Hieronder zijn een aantal algemene aanbevelingen en actiepunten uit het onderzoek opgesomd; de concrete invulling is uiteraard afhankelijk van de situatie op de school.  

Aanbevelingen en actiepunten
1.     Meer aandacht voor leiderschap en persoonlijk welzijn
De manier van leidinggeven en de aandacht voor het persoonlijk welzijn zijn van invloed op zowel baantevredenheid als de tevredenheid over de organisatie.
2.     Betere informatievoorziening en minder regeldruk
Informatievoorziening, resultaatgerichtheid en regeldruk beïnvloeden tevredenheid van werknemers over de organisatie. Deze aspecten zijn bovendien voor verbetering vatbaar, zo blijkt uit de analyse.
3.     Aandacht voor inhoud, hoeveelheid werk en samenwerking
De hoeveelheid werk, de inhoud van het werk en de samenwerking met collega’s zijn van grote invloed op de werktevredenheid. Het onderzoek laat zien dat op al deze punten ruimte voor verbetering is.
4.     Extra inzet op tevredenheid leraren
Docenten zijn ten opzichte van onderwijsondersteunend personeel en het management minder tevreden met hun werk. Om de tevredenheid van leraren te vergroten, zouden scholen de werkhoeveelheid en de ervaren administratieve lastendruk kunnen aanpakken en aandacht besteden aan het persoonlijk welzijn van docenten en de informatievoorziening.
5.     Meer aandacht voor de ontwikkeling van ondersteunend personeel
Onderwijsondersteunend personeel geeft in het onderzoek aan dat zij zich graag verder zouden willen ontwikkelen. Meer aandacht hiervoor leidt tot meer tevredenheid onder deze medewerkers.  

Meer informatie