Nieuws

Merendeel van de jongeren heeft waardering voor het beroep van leraar

maandag 25 november 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

De afgelopen drie jaar is de voorkeur voor lesgeven in het voortgezet onderwijs onder scholieren stabiel gebleven. Onder studenten met interesse voor het beroep leraar daalde de voorkeur voor het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek om het effect van communicatiecampagne Helden voor de Klas te meten. Helden voor de klas is een communicatiecampagne om studiekiezers, leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo en studenten, enthousiast te maken voor het leraarschap.

Imago beroep leraar onder jongeren
De effectmeting onderzoekt hoe jongeren tegen het beroep leraar aankijken en in welke mate zij het beroep overwegen. Het onderzoek toont aan dat het merendeel van de jongeren waardering voor het beroep leraar heeft. Die waardering is in de afgelopen drie jaar stabiel gebleven. Ook wordt zichtbaar dat een van de vier jongeren met een passend profiel zeker overweegt leraar te worden. Het aantal jongeren dat overweegt om leraar te worden is echter niet groter geworden. Meer dan de helft van de scholieren heeft een voorkeur voor lesgeven in het voortgezet onderwijs: onder scholieren zonder passend profiel is dat zelfs 68% procent. Onder studenten met een passend profiel voor het beroep leraar daalde de voorkeur voor lesgeven in het voortgezet onderwijs van 78% in 2017 naar 44%. Van de groep studenten met een neutraal profiel en zonder passend profiel hebben 69% respectievelijk 63% voorkeur voor lesgeven in het voortgezet onderwijs.

Positiever over leraarschap

Uit het onderzoek blijkt dat een van de drie scholieren die de communicatiecampagne Helden voor de Klas gezien hebben, positiever zijn gaan denken over het leraarschap. Via social media prikkelen van jonge leraren en studenten van de lerarenopleiding jongeren om op een andere manier naar het beroep leraar te kijken. Met die verhalen was de campagne Helden voor de Klas sinds de start in 2017 21 miljoen keer zichtbaar onder jongeren.

• Download de infographic
• Bekijk de eindrapportage Imago-onderzoek en waardering campagne Helden voor de klas 

Meer dan 25.000 testen voor beroep leraar
Er is ook een online test die jongeren inzicht geeft over welke eigenschappen ze beschikken, hoe die passen bij het beroep leraar en of welk type onderwijs het beste bij hen aansluit. Die test is gedurende de campagne 25.841 keer ingevuld. 

De campagne Helden voor de klas was een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO samen met Voion om de instroom aan de pabo en de lerarenopleidingen te vergroten. Daarmee wilde het een bijdrage leveren om het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs aan te pakken. Het project liep t/m schooljaar 2018-2019. De campagne heeft de Grand Prix voor contentmarketing 2019 gewonnen in de categorie ‘Partnership’. Een bekroning voor de synergetische samenwerking tussen opdrachtgevers, bureau en mediapartners.