Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Minder aanwas leerlingen voortgezet onderwijs

dinsdag 11 april 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs staat op het punt te gaan krimpen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van nieuwe cijfers. In voorgaande jaren nam het aantal leerlingen ieder jaar toe met zo’n 10.000 leerlingen. Dit schooljaar was er nog maar een groei van amper 200 leerlingen. Voor komend schooljaar wordt een daling verwacht.

Het CBS verwacht in de meest recente bevolkingsprognose dat het aantal 12- tot 18-jarigen in het schooljaar 2016/2017 begint te dalen met 0,1 procent en dat dit afloopt tot een jaarlijkse krimp van 1,5 procent in 2018/2019. Gezien het leeuwendeel van deze groep op het voortgezet onderwijs zit, valt op basis hiervan te verwachten dat de leerlingenaantallen op middelbare scholen terug gaan lopen.

Minder scholieren door minder geboorten
Na 2000 is het aantal geboorten geleidelijk gedaald. De gevolgen hiervan zijn al geruime tijd merkbaar in het basisonderwijs en vanaf dit jaar ook in het voortgezet onderwijs. De daling in het aantal geboorten heeft te maken met een afname van het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Het aantal kinderen per vrouw bleef in deze periode vrij stabiel.

Daling vo-leerlingen in plattelandsgebieden
Van 2015/2016 op 2016/2017 groeiden de leerlingenaantallen in het voortgezet onderwijs over het algemeen in grote steden en daalden deze in plattelandsgemeenten. In zeer sterk stedelijke gemeenten nam het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs gemiddeld met 1,4 procent toe, terwijl de leerlingenaantallen in niet-stedelijke gebieden met 2,2 procent krompen. In de Friese gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland nam het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld met 12 procent af.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek