Nieuws

Minister Slob wil strenger toezien op plannen scholen in krimpgebieden

maandag 11 maart 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt

Om ervoor te zorgen dat het onderwijsaanbod overal op peil blijft, wil minister Slob dat scholen in krimpgebieden goede plannen maken. Hij wil daar strenger op toezien. Scholen moeten kunnen aantonen dat zij dit voor de komende tien jaar goed regelen. Slob reageert op het advies van de commissie-Dijkgraaf, die adviseert over leerlingendaling in het voortgezet onderwijs.  

Minister Slob: “Iedere leerling moet op een acceptabele afstand naar een voor hem of haar goede school kunnen. Dat kan alleen als scholen in krimpregio’s nu al plannen maken voor de toekomst. In sommige regio’s gaat dat heel goed. Maar helaas zien we dat sommige scholen de omvang of urgentie van de leerlingendaling onderschatten. Om ervoor te zorgen dat het onderwijsaanbod overal op peil blijft, neem ik maatregelen.”  

Acceptabele afstand naar school
Het op peil houden van het onderwijsaanbod gaat zowel om de kwaliteit van het onderwijs, als de breedte van het aanbod in de regio. Zijn er bijvoorbeeld voldoende vmbo-profielen in de regio? Daarnaast moet het aanbod op acceptabele afstand voor leerlingen zijn. Wat acceptabel is, verschilt per onderwijsvorm en per regio. Regio’s bepalen zelf wat acceptabele afstanden zijn.  

In geval van problemen
De commissie stelt voor dat als uit prognoses blijkt dat er in de komende tien jaar een probleem ontstaat en de scholen te weinig actie ondernemen, schoolbesturen voortaan een plan van aanpak moeten opstellen. Wanneer een schoolbestuur dit niet doet of er andere problemen zijn, moet de minister een regionale regisseur aanwijzen om de problemen op te lossen. Slob gaat het voorstel van de commissie uitwerken.  

Afwijken knellende regels
Ook gaat minister Slob onderzoeken of er een regeling moet komen om het onderwijsaanbod in bepaalde regio’s toekomstbestendig te maken. Dat kan door een regeling waarin toestemming wordt gegeven om van knellende regels af te wijken. In een beperkt aantal situaties kan dat wellicht ook met extra budget.  

Meer informatie:

Praktische tools: 

  • Scenariomodel-VO: Met deze online tool kunnen scholen naast leerlingenprognoses op vestigings-, bestuurs- en regionaal niveau ook rapportages over verwachte ontwikkelingen in de formatie, de ruimtebehoefte en de bekostiging inzien. Deze basisprognoses kunnen op een eenvoudige manier op basis van uw eigen inzichten aangepast worden aan uw schoolspecifieke en lokale situatie.
  • Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied: Verschillende vormen van samenwerking op personeelsgebied komen aan de orde, van low profile samenwerking zoals het inrichten van een gezamenlijke vacaturebank tot en met het realiseren van een regionaal mobiliteitscentrum.