Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Ministerie van Onderwijs organiseert praktijkspiegel

vrijdag 2 september 2016 | Loopbaan & professionalisering

Het ministerie van Onderwijs wil een aantal keer per jaar een praktijkspiegel organiseren. Dit is een bijeenkomst voor leraren en schoolleiders waarin ze samen met beleidsmedewerkers van het ministerie in gesprek gaan over het onderwijsbeleid. De eerste praktijkspiegel vindt op 5 oktober op het ministerie van Onderwijs in Den Haag plaats. Dat meldt de Lerarenagenda.

Draagt dit beleid wel bij aan jouw onderwijspraktijk? En hoe kan jouw ervaring als leerkracht bijdragen aan het verbeteren daarvan? Dit zijn enkele vragen waarover het ministerie met leraren in gesprek wil. Verder valt te denken aan het beleid rondom de lerarenbeurs of thema's als Wetenschap en Techniek. Het ministerie wil graag weten wat leraren en schoolleiders belangrijk vinden.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de mailinglijst over de praktijkspiegel. Tijdens de eerste praktijkspiegel zal de nadruk liggen op het verkennen van problemen en bespreken van mogelijke oplossingen. Aansluitend is er een borrel met beleidsmedewerkers van het ministerie.

Bron: Nationale onderwijsgids