Nieuws

Mobiliteitscentrum Twente/Achterhoek

donderdag 20 september 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

De regio Twente/Achterhoek heeft in het voortgezet onderwijs niet alleen te maken met een dreigend lerarentekort, maar ook met een krimp van het aantal leerlingen. Zes zelfstandige VO-scholen werken samen aan de oprichting van een regionaal mobiliteitscentrum om deze problemen op een adequate manier aan te pakken.

Meta Schoenmaker, hoofd P&O van Het Assink Lyceum legt uit wat er precies aan de hand is: “We zitten in deze regio met een lastige situatie. Aan de ene kant hebben we voor sommige vakken een lerarentekort. Aan de andere kant zien we goede docenten vertrekken omdat we hen – vanwege bevolkingskrimp – niet meer voldoende uren kunnen bieden. Dat is natuurlijk niet goed voor de kwaliteit van het onderwijs. Als zelfstandige school zijn we daarin extra kwetsbaar. We kunnen docenten te weinig alternatieven bieden, zoals een aanstelling voor meerdere scholen. In sommige gevallen is het zelfs lastig om de kwaliteit en de veelzijdigheid van een inhoudelijk vak op peil te houden, omdat een vakgroep te klein dreigt te worden. ”
 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Het Assink Lyceum is niet de enige school met deze uitdagingen, ook andere ‘eenpitters’ hebben hiermee of denken ermee te maken te krijgen in de toekomst. Twee jaar geleden zijn ze met elkaar in gesprek gegaan om te komen tot een gezamenlijke aanpak voor deze arbeidsmarktvraagstukken. Meta: “Als vervolg hierop hebben we begin 2018 een grote regionale werkbijeenkomst georganiseerd voor alle zelfstandige VO-scholen in de regio. Daar werd al snel duidelijk dat we elkaar echt nodig hebben om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid – kwalitatief goed onderwijs bieden in Twente en de Achterhoek – te kunnen nemen. Inmiddels werken met we met zeven scholen samen aan de oprichting van een regionaal mobiliteitscentrum, dat zich bezig gaat houden met de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel op deze scholen.”

Aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt
Meta vervolgt: “Door samen te werken, zijn we aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt. We kunnen gezamenlijk optrekken bij het werven van docenten. Ook kunnen we hen betere contracten aanbieden. Bijvoorbeeld met aanstellingen voor meerdere scholen, zodat ze toch aan voldoende uren komen. Het wordt bovendien makkelijker om van de ene school door te stromen naar de andere of uitval op elkaars scholen op te vangen. En vakgroepen kunnen onderling samen werken en expertise delen. Een gezamenlijk cursusaanbod of opleidingstrajecten voor zij-instromers behoren eveneens tot de mogelijkheden. Dan zullen we ook de samenwerking met een lerarenopleiding opzoeken, deze trajecten kennen de meeste scholen namelijk al. We onderzoeken nu op bestuurlijk niveau hoe we alles formeel kunnen regelen. Tegelijkertijd zitten we als P&O’ers bij elkaar om het mobiliteitscentrum inhoudelijk vorm te geven. Verder hebben we een kwartiermaker benoemd en ontvangen we procesondersteuning van Voion. We hopen aan het einde van dit schooljaar echt van start te gaan.”

Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs
Het project ‘Mobiliteitscentrum Twente/Achterhoek’ ontvangt cofinanciering vanuit de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion. De regeling is bedoeld voor goede, regionaal georiënteerde initiatieven die samenwerking in de aanpak van arbeidsmarktvraagstukken bevorderen. De projecten zijn toegekend in april 2018 en lopen tot einde schooljaar 2018/2019. 


PS Wilt u ook samenwerken met andere scholen in uw regio op personeelsgebied? Lees dan ook handreiking regionaal samenwerken is de moeite waard!