Nieuws

Nieuw project Baanbrekers ondersteunt schoolbesturen met banenafspraak

dinsdag 26 maart 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Voor schoolbesturen die nieuwe banen willen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking en op zoek zijn naar praktische ondersteuning hierbij, gaat het project Baanbrekers van start. De VO-raad en PO-Raad spannen zich met het nieuwe project Baanbrekers in om individuele schoolbesturen extra te ondersteunen bij het realiseren van de banenafspraak. In totaal kunnen er in twee jaar 72 schoolbesturen actief deelnemen aan het project.

Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad: “Het doel van de banenafspraak is eenvoudig: mensen met een arbeidsbeperking een kans bieden op een baan bij een reguliere werkgever. Het gaat hierbij ook over onze eigen leerlingen, denk bijvoorbeeld aan leerlingen uit het praktijkonderwijs, maar het speelt zeker ook in de andere onderwijssoorten. Ik hoor dat veel scholen deze mensen graag een extra handje helpen, maar vastlopen in de organisatie ervan. Daarom zijn wij samen met de PO-Raad het project Baanbrekers begonnen. Met dit project willen we de praktische knelpunten die schoolbesturen tegenkomen wegnemen." 

Praktische ondersteuning
Schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs onderschrijven het doel van de banenafspraak om mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Door verschillende knelpunten, zoals het niet kunnen vinden van een goede match of onzekerheid over de beschikbaarheid van middelen, kunnen besturen veel moeite hebben met het creëren van passende banen. Om die reden is gekozen voor een strategie waarbij er vooral aandacht is voor het oplossen van de praktische knelpunten die spelen bij deelnemende schoolbesturen. Het gaat bijvoorbeeld over functiecreatie, het vinden van geschikte kandidaten voor een functie, het organiseren van de begeleiding of meer inzicht krijgen in beschikbare middelen en beschikbare ondersteuning. 

>> Meer informatie over project Baanbrekers en over de aanmelding