Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Nieuw verdiepingsprogramma bij Trainees in onderwijs

dinsdag 30 januari 2018 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | Algemeen Voion

Er is een nieuw traineeship voor het opleiden van jonge, talentvolle academici tot docent in het voortgezet onderwijs. Samen met de VO-raad, VSNU, OCW, verschillende vo-scholen en universitaire lerarenopleidingen (Radboud Universiteit Nijmegen, VrijeUniversiteit Amsterdam en Universiteit Leiden) werd een uitdagend verdiepingsprogramma ontworpen dat te volgen is onder de naam: ‘Trainees in onderwijs - het programma voor creatieve grensverleggers’. Trainees in onderwijs is de opvolger van Eerst de Klas en het Onderwijstraineeship. Voion is partner van ‘Trainees in onderwijs’.

Missie
De missie van het traineeship is om meer academici met de potentie en de ambitie om zichzelf voortdurend te blijven ontwikkelen, het onderwijs binnen te brengen. Het uiteindelijke doel is om verbinding te maken met het niveau van de klas, de school, het onderwijs(beleid) of de omgeving, zoals (non)profit organisaties. Zij opereren daarmee op verschillende snijvlakken en verbinden werelden. Ook creëren zij een beweging van mensen die kennisdeling en samen leren vanzelfsprekend maken en daarmee een open leercultuur uitdragen.

Nieuwe website
De website is inmiddels live op www.traineesinonderwijs.nl. Hier is meer informatie beschikbaar over het programma, de selectieprocedure en partnerschap. Inschrijven is vanaf heden mogelijk en kan tot en met 18 maart 2018.

Scholen die geïnteresseerd zijn in het aannemen van een trainee binnen dit traineeship, kunnen contact opnemen met Milou Koreman: milou@traineesinonderwijs.nl. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen is dan deelname in dit of in het volgend schooljaar mogelijk.