Detail Sfeer

Nieuws

Nieuwe aanvraagronde RAP-subsidie voor nieuwe regio’s

donderdag 29 juli 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

De minister heeft besloten nieuwe regio’s de mogelijkheid te bieden alsnog een aanvraag in te dienen voor de subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021. Hiervoor is een extra aanvraagronde toegevoegd aan de regeling. Nieuwe regio’s zijn regio’s die nog niet eerder subsidie hebben ontvangen in het kader van de RAP-regeling. Op 20 juli 2021 is een wijziging op de regeling gepubliceerd.

Schoolbesturen in deze regio’s kunnen samen met één of meer lerarenopleidingen een plan van aanpak indienen. Hierin staat beschreven wat zij in hun regio gaan doen om het lerarentekort aan te pakken. Zij kunnen daarbij aansluiten bij al bestaande initiatieven en activiteiten. De subsidie wordt gebruikt voor het tot stand brengen van samenwerking in nieuwe regio’s.

De aanvraag en de criteria zijn onveranderd. In tegenstelling tot de voorgaande ronde kan er alleen voor het schooljaar 2021-2022 subsidie worden aangevraagd. Hierbij is een mogelijkheid tot uitloop van de activiteiten naar 31 december 2022. Dit betekent dat de maximale subsidiebedragen gehalveerd zijn. Het subsidieplafond voor deze extra aanvraagronde is ruim €3,3 miljoen.

Voor informatie over de regeling, open deze link: wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021 - BWBR0042894 (overheid.nl).

Het aanvraagformulier staat tot 1 oktober op de website van DUS-i.

Wilt uw regio ondersteuning bij de totstandkoming van de subsidieaanvraag of verdere planvorming van de regionale aanpak? Neem dan contact op met een van de adviseurs of stuur een e-mail naar info@voion.nl.