Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Nieuwe bezoldigingsmaxima WNT 2018

woensdag 31 januari 2018 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion

Op 1 januari 2018 is het algemeen bezoldigingsmaximum Wet Normering Topinkomens (WNT)  geïndexeerd. Het algemeen bezoldigingsmaximum wordt hierdoor € 187.000.

De maximale ontslagvergoeding blijft ongewijzigd: de bezoldiging over de twaalf maanden voorafgaand aan het einde van het dienstverband, met een maximum van € 75.000.

Ook de sectorale bezoldigingsmaxima voor onderwijsinstellingen zijn geïndexeerd. Hieronder treft u een overzicht van de bedragen die vanaf 1 januari 2018 gelden.

Klasse                                         Toepasselijk bezoldigingsmaximum
A (4 complexiteitspunten)               € 111.000
B (5-6 complexiteitspunten)            € 122.000
C (7-8 complexiteitspunten)            € 133.000
D (9-12 complexiteitspunten)          € 146.000
E (13-15 complexiteitspunten)         € 158.000
F (16-17 complexiteitspunten)         € 171.000
G (18-20 complexiteitspunten)         € 187.000

Meer informatie