Nieuws

Nieuwe brochure over ruimte in de onderwijstijd

dinsdag 9 oktober 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Het ministerie van OCW en Onderwijsinspectie hebben in samenwerking met leraren een brochure en website gemaakt over wet- en regelgeving voor tijdsbesteding in het voortgezet onderwijs. 

In de brochure is te lezen hoeveel uren leerlingen onderwijs moeten krijgen, wat ze in die tijd leren en hoe de school zich verantwoordt over de kwaliteit. Zo wordt duidelijk wat er moet en mag en welke ruimte scholen hebben om onderwijs verder te ontwikkelen. De brochure biedt scholen handvatten om het gesprek aan te gaan over de tijdsbesteding en organisatie van het onderwijs op de eigen school. En het kan scholen helpen bij het organiseren van meer ontwikkeltijd voor leraren, zoals afgesproken in de nieuwe CAO VO.

Naast de brochure is ook een website ‘ontdek de ruimte’ ontwikkeld, met daarop onder meer een gespreksplaat, test en relevante voorbeelden en verwijzingen.

Download de brochure