Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Nieuwe garantieverklaring voor eigenrisicodragers per 1 januari 2017

dinsdag 21 juni 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten weten dat er een wijziging komt in het eigenrisicodragerschap Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA). Per 1 januari 2017 wordt het eigenrisicodragerschap voor WGA uitgebreid met  flexwerkers.

Eigenrisicodragers moeten daarom aan de Belastingdienst een nieuwe schriftelijke garantieverklaring overleggen. Met een garantieverklaring tonen eigenrisicodragers aan dat zij de lasten van lopende WGA-uitkeringen kunnen dragen, in geval van faillissement. 

Werkgevers die ook van de mogelijkheid gebruik willen maken om  eigenrisicodrager te worden, moeten vóór 1 oktober 2016 de garantieverklaring bij de Belastingdienst inleveren.