Nieuws

Nieuwe instructiekaart kolomboormachine

woensdag 5 december 2018 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Aan de machine-instructiekaart voor de kolomboormachine is het pictogram ‘verboden handschoenen te dragen’ toegevoegd. Bovendien is nu ook vermeld dat de machineklem vastgezet moet worden op de boortafel en dat tijdens het werken met de kolomboor geen sjaal, stropdas of andere losse kledingstukken gedragen mogen worden. Heeft u een kolomboor in uw praktijklokaal? Zorg dan dat u de instructiekaart vervangt bij de machine. 

pictogram kolomboormachine.png

Instructiekaarten
Machine-instructiekaarten zijn bedoeld voor leerlingen en bevatten stap-voor-stap instructies voor het veilig gebruiken van de machines. Ook staat op een instructiekaart welke veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden. Denk daarbij ook aan het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Vanuit de Arbowet is het verplicht om bij elke stationaire machine een instructiekaart op te hangen.

Veiligepraktijklokalen.nl
De meest actuele machine-instructiekaarten zijn te vinden op veiligepraktijklokalen.nl. Deze website heeft Voion in samenwerking met de diverse platforms in het vo/vmbo ontwikkeld om het werken in praktijklokalen veiliger en gezonder te maken. Naast de instructiekaarten vindt u er ook checklists en informatie over wettelijke arbo-eisen, aansprakelijkheid, groepsgrootte etc.