Nieuws

Nieuwe instructiekaarten voor M&T beschikbaar

donderdag 10 september 2020 | Veilig en vitaal werken

Een ongeluk met een leerling in het Mobiliteit en Transport lokaal kan tot ernstig of blijvend letsel leiden. Niet alle ongelukken zijn te voorkomen, maar door preventieve maatregelen worden risico’s beperkt. Dat is wat leerlingen en hun ouders van de school mogen verwachten en wat de maatschappij verwacht van werkgevers en werknemers. Het Platform vmbo M&T heeft nieuwe machine-instructiekaarten voor leerlingen ontwikkeld. Ook de checklists op de site dragen bij aan de veiligheid in het M&T lokaal.

Veiligepraktijklokalen.nl
Ter ondersteuning van docenten en directies is de website Veilige Praktijklokalen M&T ontworpen. Deze website biedt informatie over aansprakelijkheid, Arbowet- en regelgeving en andere veiligheidsaspecten die voor een praktijklokaal van belang zijn. Denk hierbij aan specifieke onderwerpen zoals: machineveiligheid, veiligheidsinstructies aan leerlingen, verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid en dergelijke. Er zijn handige controlelijsten ontwikkeld die voor periodieke beoordeling van een praktijklokaal, gereedschap en machines op alle veiligheidsaspecten van pas komen. Daarnaast zijn nu ook de instructiekaarten gemaakt die leerlingen stapsgewijs leren machines en gereedschappen veilig te gebruiken.

Lees meer over de veiligheid in praktijklokalen.
Lees ook het VO-Signaal: Wie is verantwoordelijk voor veiligheid?