Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Nieuwe stimuleringsregeling oriëntatietrajecten zij-instromers

woensdag 7 februari 2018 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion

Dit voorjaar komt Voion met een nieuwe stimuleringsregeling voor de ontwikkeling van oriëntatietrajecten voor zij-instromers. Met deze regeling wil Voion lerarenopleidingen en schoolbesturen de gelegenheid geven om in samenwerking oriëntatietrajecten te ontwikkelen en uit te voeren in hun regio. De oriëntatietrajecten hebben als doel om potentiële zij-instromers kennis te laten maken met het leraarschap in het voortgezet onderwijs.

In de zoektocht naar oplossingen voor het lerarentekort in het voortgezet onderwijs wordt steeds vaker gekeken naar de inzet van zij-instromers. Uit onlangs gehouden onderzoek van Motivaction blijkt dat 40% van de niet-leraren best in het onderwijs zou willen werken. Zij hebben hiervoor verschillende drijfveren maar zien ook verschillende belemmeringen. Een goede oriëntatie op het leraarschap helpt potentiële zij-instromers de geschiktheid voor het leraarschap te testen en om de overstap te maken.

Gezien de toenemende vraag naar oriëntatietrajecten, wil Voion het mogelijk maken dat er in verschillende regio’s in het land oriëntatietrajecten worden ontwikkeld en uitgevoerd. Er is subsidie voor zes nieuwe trajecten. Binnenkort publiceert Voion de regeling op deze website, waarna lerarenopleidingen in samenwerking met schoolbesturen een offerte kunnen opstellen en indienen om één van de zes oriëntatietrajecten te ontwikkelen en uit te voeren in hun regio.

Meer informatie?
Neem voor meer informatie en vragen nu al contact op met de projectleider Rob Hommen: r.hommen@caop.nl of 06 – 10074170 of met een van de regioadviseurs.