Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Nieuwe subsidieronde kort praktijkgericht onderwijsonderzoek

vrijdag 17 februari 2017 | Loopbaan & professionalisering

Vanaf 23 februari 2017 kunnen consortia van wetenschappelijke onderzoekers en professionals uit de onderwijspraktijk weer subsidie aanvragen bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) om samen een kort praktijkgericht onderzoek (maximaal 16 maanden) uit te voeren.

Vertrekpunt voor het onderzoek is een eigen onderzoeksvraag over de onderwijspraktijk. Doel is dat het onderzoek concrete en bruikbare producten oplevert, zoals lesmateriaal, handreikingen voor docenten of trainingen. Daarnaast dienen de resultaten van de projecten bij te dragen aan (wetenschappelijke) kennis over het onderwijs, schoolontwikkeling en de professionalisering van docenten.

Er zijn 3 hoofdthema's waarbinnen onderzoeksvoorstellen kunnen worden ingediend:
  • vakdidactiek voor andere vakken dan taal en rekenen, zoals cultuureducatie, levensbeschouwing en bewegingsonderwijs;
  • de socialiserende functie van onderwijs;
  • voorwaarden voor onderwijsvernieuwing, met een focus op de rol van schoolleiding en besturen. 
Selectieprocedure
Consortia kunnen vanaf 23 februari hun onderzoeksvoorstel indienen bij het NRO. Het NRO zal hieruit de beste projecten selecteren, die vervolgens subsidie krijgen toegekend. De procedure hiervoor is met ingang van 2017 gewijzigd en bestaat nu uit 2 fasen:
  1. Consortia van onderwijsprofessionals en onderzoekers dienen een beknopt idee in voor een kortlopend onderzoek naar een vraagstuk dat in de onderwijspraktijk speelt. Het projectidee bestaat uit maximaal 2 pagina’s tekst en bevat een beknopte beschrijving van de achtergrond (vraagarticulatie, doel van het project), de relevantie van de mogelijke uitkomsten voor praktijk en wetenschap en de beoogde samenwerkingspartners. Het NRO selecteert uit de aanvragen de 20 beste ideeën. Deze consortia krijgen elk 20.000 euro om hun idee verder uit te werken.
  2. De 20 consortia dienen een uitgewerkt onderzoeksvoorstel in. Deze worden door het NRO beoordeeld en uiteindelijk kunnen de meest veelbelovende consortia (maximaal 10) een subsidie krijgen van 100.000 euro om hun project uit te voeren.
Lees meer over het onderzoeksprogramma 'Praktijkgericht onderwijsonderzoek' (kortlopend en langlopend) op de website van het NRO.