Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Nieuwe tegemoetkomingen voor werknemers met afstand tot arbeidsmarkt

dinsdag 28 november 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Als u een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst heeft of aanneemt kunt u vanaf 1 januari 2018 misschien nieuwe  tegemoetkomingen krijgen. Vanaf dan starten twee nieuwe regelingen van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl): het loonkosten voordeel (LKV) en de tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV).

De Wtl heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Deze wet bestaat uit 3 tegemoetkomingen in de loonkosten voor werkgevers:
  • het LIV (lage-inkomensvoordeel)
  • het jeugd-LIV (tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon)
  • het LKV (loonkostenvoordeel)
Het LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon.

Het jeugd-LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers omdat het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar per 1 juli 2017 is verhoogd.

Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV nodig van uw (nieuwe) werknemer. Uw werknemer kan deze verklaring vanaf 1 januari 2018 aanvragen, binnen 3 maanden nadat hij bij u in dienst is gekomen.

Overgangsregeling LKV
Het LKV vervangt vanaf 1 januari 2018 de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Als u al gebruikt maakt van de premiekorting, dan komt u wellicht in aanmerking voor de overgangsregeling.

Bron: UWV.nl