Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Nieuwe versie Kijkwijzer professionele ruimte

donderdag 3 maart 2016 | Loopbaan & professionalisering

In de Kijkwijzer professionele ruimte van Voion vindt u achtergronden en werkvormen om de dialoog in school op gang te brengen. Op basis van feedback tijdens bijeenkomsten met scholen die aan de slag zijn gegaan met de Kijkwijzer is deze nu verrijkt met voorbeelden en hulpmiddelen.

De kijkwijzer bevat geen recepten voor het creëren van professionele ruimte, maar biedt hulp bij een diversiteit aan vragen: of het nu gaat om begripsbepaling of om het onderzoeken van de professionele ruimte of om het kiezen van geschikte interventies. In de kijkwijzer wordt een concrete vertaling gemaakt naar hulpmiddelen die een school kan gebruiken om het proces van verandering op gang te brengen.
In de nieuwe versie zijn enkele voorbeelden toegevoegd van scholen die een aanpak hebben uitgedacht. Zoals een school die de ambitie ‘versterken van de zelfstandigheid van leerlingen’ wil realiseren. De schoolleiding heeft met behulp van de kijkwijzer het eigen handelen voorgedacht en uitgestippeld. Dit gaf de basis voor het inrichten van het ontwikkelproces.

Het Caland Lyceum in Amsterdam heeft - met de kijkwijzer als hulpbron - de dialoog over taakbeleid met het personeel opgestart vanuit een andere insteek. Niet: hoeveel uren heb ik voor welke taak, maar wat vinden wij als school een goede docent? Zie de presentatie van het Caland Lyceum in de videocompilatie en het sfeerverslag op het debat in De Balie van 3 februari 2016.

U kunt de kijkwijzer gratis downloaden via Instrumenten > Kijkwijzer professionele ruimte.