Nieuws

Nieuwe versie Werkwijzer Poortwachter

maandag 28 januari 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt

Sinds kort is er een nieuwe versie van de Werkwijzer Poortwachter. De werkwijzer Poortwachter helpt u bij de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

In de Werkwijzer vindt u uitgebreid antwoord op de volgende vragen:
  • Wat verwacht UWV van de werkgever bij de re-integratie van een werknemer?
  • Hoe toetst UWV of de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn?
  • Welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest?
De Werkwijzer Poortwachter is een vervanging van de oude ‘Werkwijzer RIV-toets in de praktijk’.

De nieuwe werkwijzer vindt u op de site van UWV.  

Kijk ook eens op de Re-integratiegids-VO
De Re-integratiegids-VO is er voor werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs. In dit digitale hulpmiddel zoekt u makkelijk en snel op wat u kan en/of moet doen in het geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, ontslag en werkloosheid.